محمد امیری فراغ

آهنگ میکس شده کردی احساسی «فراغ» محمد امیری.با زبان کردی یکی از بهترین خواننده های کرد زبان میباشد.این آهنگ میکس شده میبشاد و همینک آماده دریافت است.سبک این آهنگ پاپ و دیجی میباشد.مخصوص ماشین.

 

متن موزیک:

و دسم چی روح و گیانم وای وای وای وای

غمی گران نیشته شانم وای وای وای وای

 

قبله گای عاشقانم سفر کرده آسمان

و داخه پشتم چمی فراقی جرگم سزان

 

قبله گای عاشقانم سفر کرده آسمان

و داخه پشتم چمی فراقی جرگم سزان

 

چنی له فراقد هر جور نی بنالم

آخه داغه فراقد شکانیه پر و بالم

 

شوق پروازم نیه پر و بالم شکیاد

آخه له دیارم وخدا شیت و ابدالم

 

شمع اشک رشانو سزیاس گل پر پر بیو و رزیاس

پروانه بیو گل و شمع سرگردان و دل شکیاس

 

پروانه بیو گل و شمع سرگردان و دل شکیاس

چنی له فراقد هر جور نی بنالم

** آهنگ میکس کردی «فراغ» محمد امیری **

آخه داغه فراقد شکانیه پر و بالم

شوق پروازم نیه پر و بالم شکیاد

 

آخه له دیارم وخدا شیت و ابدالم

شمع اشک رشانو سزیاس گل پر پر بیو و رزیاس

 

پروانه بیو گل و شمع سرگردان و دل شکیاس

پروانه بیو گل و شمع سرگردان و دل شکیاس

view

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

( الزامي )

(الزامي)

برو بالا