دی-بلال

آهنگ دی بلال کوروش اسدپور

دی-بلال

آهنگ دی بلال یکی از بهترین و زیباترین آهنگهای ماندگار بختیاری میباشد که همینک از سایت موزیک سون قابل دریافت میباشد

 

متن آهنگ دی بلال اسدپور:

دی بلال دی بلال، دی بلال آخی، بلال بلال، ای گل، بل تا بنالم
تش مَنه تش مَنه، تش منه آخی، پیواره دل، ای یار، یار تیه کالم
بلال یک نوع اسم میباشد
آتیش نذار؛ آتیش نذار؛ آتیش نذار آخه مثل پیوار (گیاهی خشک) است این دل؛ ای یار، یار چشم رنگی ام

دی بلال دی بلال، آخی بلال بلال ای وای، بلاله رش بین
دیرا دیر دیرا دیر، دیرا دیر آخی سیلم مکن ای گل، دلمه مکن خین (وای دلمه مکن خین)

دی بلال دی بلال، آخه بلال بلال ای وای بلال راهش رو ببین
دورا دور دورا دور، دورا دور آخه نگاهم نکن ای گل؛ دلم رو نکن خون (وای دلم رو نکن خون)

بی کسم بی دل آخی بی همدرنگم
بی وفا کافر، آخی، نکرده بنگم

بی کسم، بی دل، آخه بی همزبونم
بی وفا! کافر! آخه نکرده صدایم

آرمون داشتم بیای، دس وه دلم کاشکی بنی، کافر دله
دی نکن خین به دلم، ای دودره ول کنم دلم، سنگین دله مو

آرزو داشتم بیای دست به دلم کاشکی بذاری ای کافر دل
دیگه نکن خون به دلم ای دختره ول کنم دلم، ای سنگین دلِ من

نصف دله انجید و ره، از نو نمک پاشید و ره
زجر مونه فهمید و ره، دیدی چطو خندید و ره

نصف دل رو تیکه تیکه کرد و رفت، دوباره نمک پاشید و رفت
زجر کشیدن من رو فهمید و رفت، دیدی چطور خندید و رفت

ای بی بفا کافردله، تش من دلش اوفتا
عاشق کشی بد رسمیه، حیفه ز تو ای وا

آهنگ دی بلال کوروش اسدپور

دی بلال آخی بلال بلال ای گل، گل بختیاری
تون خدا (تون خدا آخی) رحمی بیار ای گل بیو وادیاری (وای بیو وادیاری)

دی بلال آخه بلال بلال ای گل، گل بختیاری
تو رو خدا (تو رو خدا آخه) رحمی بیار ای گل، بیا پیشمون (وای بیا پیشمون)

بخت بد (آخی) طالع سیاه (آخی) بی همدرنگم
بی وفا بی وفا (آخی) کافردلم (آخی) نکرده بنگم

بخت بد (آخه) طالع سیاه (آخه) بی همزبونم
بی وفا بی وفا (آخه) کافردلم (آخه) نکرده صدایم

دی بلال آخی بلال بلال آخی بلاله یارم
ایل به وار آخی، مال به گدار آخی، بیو وادیارم (وای بیو وادیارم)

نطرتون درباره آهنگ چیه؟

( الزامي )

(الزامي)

برو بالا